פטין גרופ – Fateen Group

פטין מוגרבי

מנכ"ל ומייסד

fateen@fateen.co.il
053-646-4545
04-6199711
04-9912226

סוהא מוגרבי

מנכ"לית

suha@fateen.co.il
050-302-7103
04-6199727
04-9912226

נוהא מוגרבי

מנכ"לית

noha@fateen.co.il
050-536-2204
04-6199705
04-9912226

מחמד מוגרבי

מנכ"ל

hamodi@fateen.co.il
050-300-1363
04-6199700
04-9912226

עבד מוגרבי

מנהל מחלקת פחחות וצבע

abed@fateen.co.il
053-774-0305
04-6199700
04-9912226

מחמד קבאני

מנהל מרכז שירות פטין

kabany@fateen.co.il
053-771-4539
04-6199706
04-9912226

טארק שעבאן

דיאגנוסטיקה / מנהל מחסן

tarek@fateen.co.il
054-251-7424
04-6199712
04-9912226

בת שבע שמחי

מתאמת שירות

info@fateen.co.il
04-6199733
04-9912226

עולא

מתאמת שירות

info@fateen.co.il
04-6199701
04-9912226

אורלי פרץ

מחלקת פחחות ותביעות רכב

orly@fateen.co.il
04-6199728
04-9912226

קיה

לאה מזרחי

סוכנת מכירות

lea@fateen.co.il
04-6199713
04-9819341

זוהא מוגרבי

סוכנת מכירות

zuha@fateen.co.il
04-6199714
04-9819341

שמוליק חיים

מנהל מכירות

shmulik@fateen.co.il
052-3222700
04-6199778
04-9819341

אנה

מנהלת מכירות

fiat@fateen.co.il
04-9818882
04-6880454

פיאט

ולא שאמי

מתאמת שירות

fiat@fateen.co.il
04-9818882
04-9912226

מהא פאעור

מתאמת שירות

fiat@fateen.co.il
04-9818882
04-9912226

נייס אוטו

דרייב אין

תיצור איתנו קשר